Анкета о неважећим гласачким листићима

Према међународним стандардима „закон мора јасно дефинисати који гласачки листићи су важећи, а који неважећи. Правила за одређивање валидности гласачких листића не требају бити толико строга како бирачима не би било неоправдано одузето право гласа. Кључни принцип треба бити да ако је воља бирача јасна, гласачки листић треба бити бројан. (Guidelines for Reviewing a Legal Framework for Elections, The OSCE/ODIHR, Second Edition, 2013 / Smjernice za reviziju pravnog okvira za izbore, OESS/ODIHR, drugo izdanje 2013.)

С обзиром да је проценат неважећих гласачких листића за сваке изборе у Босни и Херцеговини приближно исти и да је већи од изборног стандарда који се креће од 3-4%, а да гласање неважећим гласачким листићима има исти ефекат као да нисте изашли на изборе, јер ти гласачки листићи не утичу на изборни резултат, Централна изборна комисија БиХ проводи анонимну онлине анкету како би идентификовала разлоге зашто одређен проценат бирача у гласачку кутију убаце неозначен (празан) гласачки листић или листић који је означен на непрописан начин и који ће бити оцијењен као неважећи.

Резултати ове анкете ће бити пажљиво анализирани и омогућиће дефинисање одговарајућих мјера за смањење броја/процента неважећих гласачких листића.

Молимо вас да одговорите на свако питање.

1. Да ли излазите на изборе?

2. Да ли вам је у потпуности јасан начин гласања на изборима?

3. Сматрате ли да је информативно-едукативна кампања коју проводе Централна изборна комисија БиХ и остали изборни актери о начину гласања за сваке изборе, довољна за обуку бирача о начину обиљежавања гласачких листића?

Наведите приједлог за побољшање

4. Да ли сте икада оставили неозначен (празан) гласачки листић?

Ако сте одговорили са ДА наведите разлог и за који ниво власти (упишите)

5. Да ли сте икада намјерно учинили гласачки листић неважећим?

Ако сте одговорили са ДА наведите разлог

6. Шта је по вашем мишљењу разлог за неважече гласачке листиће?

7. Да ли су вам позната правила за оцјену валидности гласачких листића?

8. Ако су вам позната правила за оцјену валидности гласачких листића да ли сматрате да су престрога?

9. Додатни коментари