Усвојена Инструкција о праву предлагања за додјелу позиција чланова и замјеника чланова бирачких одбора од стране политичких субјеката

Сарајево, 11.06.2024. године –  Централна изборна комисија Босне и Херцеговине данас је на 31. сједници усвојила Инструкцију о праву предлагања за додјелу позиција чланова и замјеника чланова бирачких одбора од стране политичких субјеката. 

Раније дати одговори на најчешће постављена питања у вези бирачких одбора ће бити усклађени са усвојеном Инструкцијом.

Према усвојеној инструкцији  право предлагања за додјелу позиција чланова и замјеника чланова бирачких одбора за сваку основну изборну једницу за Локалне изборе 2024. године, из те релевантне основне изборне јединице имају:

-Политичка странка, независни кандидат, коалиција или листа независних кандидата која је освојила мандат на Локалним изборима 2020. године, а има овјерену кандидатску листу за учешће на Локалним изборима 2024. године у тој основној изборној једници.

-Политичка странка која је освојила мандат на Локалним изборима 2020. године у оквиру коалиције, а има самостално овјерену кандидатску листу за учешће на Локалним изборима 2024. године у тој основној изборној једници, као и независни кандидат који је освојио мандат на Локалним изборима 2020. године у оквиру листе независних кандидата, а  овјерен је за учешће на Локалним изборима 2024. године у тој основној изборној једници.

-Коалиција која има овјерену кандидатску листу за Локалне изборе 2024. године, а у чијем саставу је једна или више политичких странака, која/е је/су освојила/е мандат на Локалним изборима 2020. године у тој основној изборној јединици, самостално или у оквиру коалиције,  односно листа независних кандидата која има овјерену кандидатску листу за Локалне изборе 2024. године, а у чијем саставу је један или више независних кандидата који су освојили мандат на Локалним изборима 2020. године у тој основној изборној јединици, самостално, или у оквиру листе независних кандидата.

Такође, право предлагања за додјелу позиција чланова и замјеника чланова бирачких одбора за  Локалне изборе 2024. године за Градско вијеће Града Мостара имају политички субјекти напријед наведени којима је овјерена кандидатска листа у градској изборној јединици Града Мостара (199), затим ти политички субјекти који имају овјерену само једну или више кандидатских листи у изборним једницима градског подручја имају право приједлагања за чланове и замјенике чланова  бирачких одбора само у тим изборним јединицама градског подручја (151-156).

Након овјере кандидатских листи Централна изборна комисија Босне и Херцеговине сачиниће листу политичких субјеката који имају право учешћа у поступку жријабања за додјелу позиција чланова, односно замјеника чланова бирачког одбора за сваку основну изборну једницу и доставити изборној комисији основне изборне једнице.

Инструкцијa о праву предлагања за додјелу позиција чланова и замјеника чланова бирачких одбора од стране политичких