Излагање привремених извода из Централног бирачког списка на увид јавности

Сарајево, 11.06.2024. године -  Привремени извод из Централног бирачког списка излаже се на увид јавности у периоду од 120. до 90. дана прије дана одржавања избора. За Локалне изборе 2024. године који ће се одржати 06.10.2024. године, период излагања је од 08.06. до 08.07.2024. године.

Привремени извод из Централног бирачког списка израђен је са стањем на дан расписивања избора, тј. 08.05.2024. године, по основним изборним јединицама и бирачким мјестима са претходних избора. Извод не садржи податке о јединственом матичном броју и адреси бирача.

Изборне комисије дужне су изложити привремене изводе из Централног бирачког бирачког списка у прописаном року у центру за бирачки списак, мјесним заједницама и другим погодним мјестима утврђеним планом излагања, како би бирачи могли имати приступ истим и могли провјерити и извршити исправку или допуну својих података код надлежног органа те се опредијелити за бирачку опцију за расељене особе унутар БиХ (општина односно мјесто гласања и начин гласања – лично или у одсуству).

Централна изборна комисија БиХ позива све држављане БиХ с бирачким правом да изврше увид у привремене изводе, те да уколико утврде потребу за исправком и допуном својих података одмах контактирају надлежни матични уред и центар за бирачки списак како би се извршиле потребне исправке или допуне.

Такођер, позивамо све оне који имају информацију да се на изводима налазе имена лица која су умрла да о томе одмах обавијесте надлежни матични уред и центар за бирачки списак како би се покренуле процедуре уписа тих особа у матичну књигу умрлих и како би се извршило брисање података тих особа са бирачких спискова који ће се користити за потребе проведбе Локалних избора 2024. године.

Своје бирачко право држављани БиХ могу провјерити и на wеб страници Централне изборне комисије БиХ под линком „Да  ли сте регистровани“:

https://www.izbori.ba/Default.aspx?Lang=5&CategoryID=511

Излагање привремених извода из Централног бирачког списка на увид јавности изузетно је значајно у сегменту тачности, ажурности и укупног интегритета Централног бирачког списка.