Покренут поновни поступак јавне набавке услуге штампања и паковања гласачких листића за Локалне изборе 2024. године

Сарајево, 07.06.2024. године –  Након правоснажности Одлуке о поништењу поступка јавне набавке услуге штампања и паковања гласачких листића за Локалне изборе 2024. године, Централна изборна комисија БиХ данас је на 30. сједници донијела нову Одлуку о набавци услуге штампања и паковања гласачких листића за Локалне изборе 2024. године (поновни поступак набавке).

Процјењена вриједност набавке је приближно 1.370.000 КМ без ПДВ-а, односно приближно 1.600.000 КМ са ПДВ-ом за закључење оквирног споразума, а за штампање гласачких листића за Локалне изборе 2024. године ће се закључити уговор на основу овог оквирног споразума на вриједност 1.282.000 КМ без ПДВ, односно 1.500.000 КМ са ПДВ и извршиће се примјеном преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци, у складу са одредбама члана 21. став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама, из разлога што ни једна понуда није достављена до крајњег рока за доставу понуда у отвореном поступку, и услови за уговор нису промијењени у односу на услове из претходног поступка.

У поновном поступку набавке услуга штампања и паковања гласачких листића за Локалне изборе 2024. године вриједност набавке је повећана за око 250.000 КМ.