Одобрена и расположива додатна финансијска средства за проведбу Локалних избора 2024. године

Сарајево, 24.05.2024. године –  Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине данас је на основу захтјева Централне изборне комисије Босне и Херцеговине одобрило додатна финансијска средства у износу од 4.173.000 КМ за проведбу Локалних избора у БиХ заказаних за 06.10.2024. године која су већ расположива Централној изборној комисији БиХ. Тражена додатна средства су углавном планирана за трошкове ангажовања додатног особља те њихову едукацију као и за логистичке трошкове у вези изборних технологија.

Подсјећамо, за активности које проводи Централна изборна комисија БиХ већ је одобрено  7.410.000 КМ колико је Централна изборна комисија БиХ првобитно тражила. Након ступања на снагу Закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ” бр. 24/24 од 5.4.2024. године) Централна изборна комисија БиХ је посебним захтјевом тражила додатних 4.173.000 КМ која су данас и одобрена.

Осим наведених финансијских средстава треба додати да ће и општине/градови имати око 7.500.000 КМ трошкова, од чега највећи износ иде за накнаде члановима бирачких одбора. Тако да ће на основу процјена Локални избори 2024. године коштати око 19.000.000 КМ.