Финансијски извјештаји политичких странака за 2023. годину

Сарајево, 25.04.2024. године - Законом о финансирању политичких странака прописано је да су политичке странке дужне водити евиденцију о својим приходима и расходима, те Централној изборној комисији Босне и Херцеговине поднијети финансијски извјештај за сваку календарску годину (рачуноводствену годину). Финансијски извјештај се подноси до 31.3. наредне године. У вези са наведеним Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је упутила акт свим политичким странкама, којим их је упозорила на законску обавезу подношења годишњег финансијског извјештаја за 2023. годину до 31. марта 2024. године.

Годишњи финансијски извјештај за 2023. годину поднијело је 138 политичких странака, што чини 73,80% од укупно 187 политичких странака са евиденције Централне изборне комисије Босне и Херцеговине. Наведени извјештај за 2023. годину Централној изборној комисији Босне и Херцеговине није поднијело 49 политичка странка, што чини 26,20%.

Политичким странкама које нису поднијеле годишњи финансијски извјештај за 2023. годину, Централна изборна комисија БиХ ће упутити ургенцију за достављање истих, чиме им се у складу са одредбом из члана 14. став (3) Закона о финансирању политичких странка даје могућност да прије изрицања казне или предузимања административне мјере, добровољно поступе  и поднесу финансијске извјештаје.

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине годишње финансијске извјештаје политичких странака за 2023. годину, са подацима о изворима финансирања, ће објавити на својој интернет страници www.izbori.ba .