Више од 20 милиона КМ исплаћено политичким субјектима у 2023. години из буџета свих нивоа власти у БиХ

Сарајево, 18.04.2024. године -  Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је, поред осталог, на данашњој сједници примила к знању информацију о извршеном прегледу, контроли и ревизији финансијских извјештаја политичких странака за 2021. годину, са налазима ревизије и Извјештај о прегледаном стању финансијског пословања политичких странака у 2021. години као и информацију о планираним и исплаћеним средствима политичким субјектима у 2023. години из буџета свих нивоа власти у Босни и Херцеговини.

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине ће, у складу са Законом о финансирању политичких странака, покренути поступак против 47 политичких странака, за које је прегледом и ревизијом њихових финансијских извјештаја утврђено да постоји основана сумња да су у 2021. години прекршиле одредбе Закона о финансирању политичких странака. Наведени извјештаји о ревизији политичких странака са налазима ревизије и мишљењем ревизора ће бити објављени на интернет страници www.избори.ба , а мишљење ревизора и у Службеном гласнику БиХ.

Према подацима, прикупљеним од надлежних органа и институција на свим нивоима у Босни и Херцеговини, за финансирање политичких субјеката у 2023. години планирана су средства у износу од 20,996,233.43 КМ. Од планираног износа исплаћено је 96,65 %, односно политичким субјектима су исплаћена средства у износу од 20,293,347.55 КМ.

Информација не садржи податке о уплатама средстава политичким субјектима из буџета Срењобосанског кантон, Општине Бреза и Општине Калиновик јер их још нису доставили.

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине ће такође на својој интернет страници објавити податке о планираним и исплаћеним средствима политичким субјектима у 2023. години из буџета свих нивоа власти у Босни и Херцеговини, изузев Средњобосанског кантона, Општине Бреза и Општине Калиновик.