ЦИК БиХ изрекао новчане казне за 67 политичких странака у укупном износу од 540.200,00 КМ

Сарајево, 15.03.2024. године – Централна изборна комисија БиХ је на 11. сједници одржаној 14.03.2024. године, на основу Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја политичких странака за 2020. годину (јавности доступни на wеб страници www.избори.ба), због кршења појединих одредби Закона о финансирању политичких странака и Изборног закона БиХ, новчано казнила 67 политичких странака у укупном износу од 540.200,00 КМ.

Усвојене одлуке о изрицању казни нису правоснажне, против истих се може изјавити жалба Апелационом одјелу Суда БиХ у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

У прилогу овог саопштења налази се преглед политичких странака са износом изречене новчане казне.

Прилог