Почела вишедневна обавезна едукација чланова општинских/градских изборних комисија

Бихаћ, 29.01.2024. године – Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, у складу с чланом 2.2 став (5) Изборног закона Босне и Херцеговине,уз подршку Мисије ОСЦЕ-а у БиХ, у периоду од 29. јануара до 09. фебруара 2024. године организује обавезну едукацију чланова општинских/градских изборних комисија. Прва едукација је организована данас у Бихаћу, затим слиједе Бања Лука, Теслић, Бијељина, Мостар и Сарајево.

Тема едукације је: „Организација рада изборне комисије на дан избора, и прикупљање образаца и унос изборних резултата“. Едукације су интерактивне у оквиру којих ће чланови општинских/градских изборних комисија имати прилику предочити и евентуалне проблеме у свом раду а кроз посебне анализе организације рада општинских/градских изборних комисија. Дискусије и коментаре током ових 10 дана едукације Централна изборна комисија БиХ ће размотрити приликом ажурирања подзаконских аката а што слиједи у наредном периоду.

Централна изборна комисија БиХ у континуитету врши обавезну едукацију изборне администрације и тој активности приступа са посебном пажњом.