Новоизабраном начелнику Општине Стари Град Сарајево уручено Увјерење о додјели мандата

Сарајево, 17.11.2023. године – Након што је Централна изборна комисија Босне и Херцеговине потврдила резултате пријевремених избора за начелника Општине Стари Град Сарајево, одржаних 29.10.2023. године данас је предсједник Централне изборне комисије БиХ др Суад Арнаутовић уручио Увјерење о додјели мандата новоизабраном начелнику Ирфану Ченгићу.

У складу са чланом 14.3 став (4) Изборног закона БиХ мандат чланова органа изабраних на пријевременим изборима траје до истека текућег мандата органа изабраних на редовним изборима.

Подсјећамо да су изабрани званичници  дужни, у року од 30 дана од дана објаве потврђених резултата у„Службеном гласнику БиХ“, извршити електронски унос података у образац Изјаве о имовинском стању путем апликације која је објављена на интернет страници Централне изборне комисије БиХ.  Попуњени образац изјаве изабрани званичник доставља Централној изборној комисији БиХ у електронској форми, за што се користи апликација, а потом се имовински картон штампа и потписан доставља Централној изборној комисији БиХ на верификацију. Овом процедуром завршава се циклус предаје података на имовинском картону.