Потврђени резултати пријевремених избора за начелника Општине Стари Град Сарајево

Сарајево, 10.11.2023. године – Након што су се стекли законски услови, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је данас на 72. сједници донијела одлуку којом су потврђени резултати пријевремених избора за начелника Општине Стари Град Сарајево, одржаних 29.10.2023. године.

Према потврђеним резултатима новоизабрани начелник Општине Стари Град Сарајево је Ирфан Ченгић (СДП-Социјалдемократска партија БиХ).

Одлука о потврђивању и објавЉивању резултата пријевремених избора за начелника Општине Стари Град Сарајево ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл. гласнику БиХ“, „Сл. гласнику РС“,  „Сл. гласнику Ф БиХ“, „Сл. гласнику Брчко дистрикта БиХ“ и  на интернет  страници Централне изборне комисије Босне и Херцеговине www.izbori.ba.

Новоизабраном начелнику Општине Стари Град Сарајево Увјерење о додјели мандата ће бити уручено у петак, 17.11.2023. године у 10:00 часова у просторијама Општине Стари Град Сарајево.