ЦИК БиХ је провела изборе ефикасно, транспарентно и у законским роковима

Сарајево, 23.05.2023. године -  У оквиру посјете Босни и Херцеговини делегација Уреда за демократске институције и људска права при ОСЦЕ-у (ОДИХР) данас је посјетила Централну изборну комисију Босне и Херцеговине гдје су се састали са предсједником и члановима Централне изборне комисије БиХ. У делегацији ОДИХР-а су били амбасадор Петер Тејлер, шеф ОДИНР-ове избоме посматрачке мисије задужен за Опште изборе у БиХ одржане 2. октобра 2022. године, Алексеј Громов, виши изборни савјетник ОДИНР-а, Мартина Баркер­Циганикова, избома савјетница ОДИНР-а, и Раул Муресан, координатор пројекта за подршку изборним реформама на Западном Балкану.

Циљ посјете је представљање завршног Извјештаја ОДИХР-а о посматрању избора 2022. године у Босни и Херцеговини као и дискусија о налазима и препорукама понуђеним у овом и претходним завршним извештајима ОДИНР-а, те  идентификација области за даљу сарадњу уз подузимање конкретних корака од стране различитих учесника, а како би се изборно законодавство и пракса ближе ускладили  са обавезама ОСЦЕ-а.

У Извјештају се поред осталог наводи: „ЦИК БИХ је провела изборе ефикасно, транспарентно и у законским роковима, унаточ кашњењима узрокованим касном исплатом потребних средстава и критичним недостатком људских ресурса. ЦИК БиХ је одржавала редовне сједнице које су биле отворене за јавност и преносиле су се путем интернета, што је допринијело транспарентности. Већина одлука донесена је једногласно и правовремено је објављена на интернету .“.

Коначни извјештај Међународне посматрачке мисије ОСЦЕ/ОДИХР-Опћи избори 2022. године у БиХ доступан је јавности на линку:

https://www.izbori.ba/Documents/2022/BiH_2022_General_Bos.pdf