Рјешавање изборних спорова, судска пракса – Општи избори у БиХ 2022. године

Сарајево, 09.05.2023. године -  У оквиру Едиције “Изборно парво у пракси – Општи избори 2022. године” данас је Централна изборна комисија Босне и Херцеговине објавила другу публикацију  “Рјешавање изборних спорова, судска пракса – Општи избори у БиХ 2022. године” .

Мисија ове публикације је да сви службеници Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, политички субјекти, аналитичари, правници у невладиним организацијама, студенти права као и јавност која се у свакодневном раду сусрећу са практичном примјеном прописа које доноси Централна изборна комисија БиХ, редовним праћењем актуелне судске праксе лакше схвате закон и подзаконске акте који се примјењују.

Циљ ове публикације је да омогући широј и општој правној јавности да стекну и прошире знања о могућим рјешењима Суда Босне и Херцеговине у поступцима одлучивања по жалбама у изборним предметима.

Раније објављена публикација „Анализа неважећих гласачких листића Општи избори 2022-директни избори“ као и данас објављена публикација “Рјешавање изборних спорова, судска пракса – Општи избори у БиХ 2022. године” јавности су доступне на линку:

https://www.izbori.ba/?Lang=3&CategoryId=928&Tag=515