Успостављен Главни центар за бројање за провођење Општих избора 2022. године

Сарајево, 23.06.2022. године – Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је на 30. сједници одржаној данас, 23.06.2022. године донијела Одлуку о успостави Главног центра за бројање за провођење Општих избора 2022. године.

Према усвојеној одлуци Главни центром за бројање руководи директор и три замјеника директора, које ће именовати Централна изборна комисија БиХ посебном одлуком.

Главни центар за бројање, поред осталог, врши пријем и контролу бирачког материјала бирача који гласају путем поште, са бирачких мјеста за гласање у одсуству, непотврђених гласачких листића, мобилних тимова и дипломатско-конзуларних представништава. У Главном центру за бројање се врши и верификација права гласа наведених категорија бирача, бројање и унос тих гласова, као и поновно бројање по наредби Централне изборне комисије БиХ.

Пословни простор ће се Главном центру за бројање обезбједити   на основу уговора о закупу пословног простора којег ће Централна изборна комисија БиХ закључити са добављачем који достави најповољнију понуду по јавном позиву за закуп пословног простора.

Одлуком о успостави Главног центра за бројање именована је и комисија за избор најповољније понуде за закуп пословног простора.