31 . (хитна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

11. 6. 2024 13 : 0 1. Усвајање Извода из Записника са 25. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 26. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 27. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Приједлог Инструкције о праву предлагања за додјелу позиција чланова и замјеника чланова бирачких одбора од стране политичких субјеката
 3. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије:
   1) Берковићи
   2) Купрес (Ф БиХ)
   3) Нови Град
 4. Приједог Одлуке у предмету Босанска народна странка (код 03065)
 5. Приједлог Одлуке о поврату новчаног износа за таксу за овјеру
 6. Приједлог Упутства о измјени Упутства о условима и процедурама за акредитовање изборних посматрача у Босни и Херцеговини
 7. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за:
   1) набавку амбалажног материјала (ПВЦ вреће) – ЛОТ 1
   2) набавку амбалажног материјала (картонске кутије) – ЛОТ 2
 8. Остало


 

Предсједница
др Ирена Хаџиабдић