31 . (коресподентна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

30. 6. 2022 10 : 0 1. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Народна скупштина Републике Српске
   2) Скупштина града Источно Сарајево
 2. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Општинске изборне комисије Хаџићи
   2) Општинске изборне комисије Козарска Дубица
   3) Општинске изборне комисије Оштра Лука
   4) Општинске изборне комисије Посушје
   5) Општинске изборне комисије Соколац
   6) Општинске изборне комисије Стари Град Сарајево
 3. Информација о поступку пријема и обраде пријава за гласање изван Босне и Херцеговине за период 4. 5. до 27. 6. 2022. године путем портала е-Избори
 4. Приједлог Одлуке о допуни и измјени Одлуке о реализацији едукације и информисању бирача изван Босне и Херцеговине
 5. Приједлог Упутства о изради статистичких евиденција по полу и старости
 6. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача:
   1) закуп компјутера ЛОТ 1
   2) закуп мултифункционалних копир апарата (копир апарат, мрежни принтер и скенер) ЛОТ 2
 7. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача:
   1) за набавку ситног канцеларијског материјала и прибора за бирачка мјеста, ЛОТ 1
   2) за набавку папира, образаца и осталог административног материјала, ЛОТ 2
   3) за набавку тонера за копир и факс апарате и принтере, ЛОТ 3
 8. Остало

 

Предсједник 

др Суад Арнаутовић