62 . сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

21. 9. 2023 10 : 0 1. Усвајање Извода из Записника са 61. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
 2. Извјештај о извршеним провјерама предложених кандидата за учешће на пријевременим изборима за начелника Општине Стари Град Сарајево
 3. Приједлог Одлуке о утврђивању редосљеда политичких субјеката на гласачком листићу за пријевремене изборе за начелника Општине Стари Град Сарајево
 4. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Општинске изборне комисије Хаџићи
   2) Општинске изборне комисије Олово
 5. Приједлог Одлуке о утврђивању извода из Централног бирачког списка за потребе избора за тијела локалне самоуправе – савјета мјесних заједница на подручју Града Дервента
 6. Приједлог Одлуке о утврђивању извода из Централног бирачког списка за потребе избора за тијела локалне самоуправе – савјета мјесних заједница на подручју Општине Груде
 7. Приједлог Одлуке у поступку утврђивања кршења одредби члана 7.3 Изборног закона Босне и Херцеговине од стране политичког субјекта Савез независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик
 8. Приједлог Правилника о начину и трајању ангажовања додатног особља за припрему и проведбу пријевремених избора за начелника Општине Стари Град Сарајево
 9. Приједлог Одлуке о висини накнаде за уговор о дјелу
 10. Приједлог Одлуке о висини накнаде за рад директора и замјеника директора Главног центра за бројање, главног контролора, замјеника главног контролора, контролора за обраду, унос и потврду резултата гласања и контролора за транспорт, руковање и складиштење гласачких листића и другог изборног материјала за провођење пријевремених избора за начелника Општине Стари Град Сарајево
 11. Приједлог Одлуке о поврату новчаних средстава
 12. Приједлог Одлуке о допуни Плана набавки за 2023. годину Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 13. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци услуга поштанске доставе изборног материјала за провођење пријевремених избора за начелника Општине Стари Град Сарајево
   2) именовању Комисије
 14. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку горива за моторна возила Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 15. Остало