61 . сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

13. 9. 2023 0 : 0 1. Усвајање Извода из Записника са 60. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
 2. Приједлог закључака о покретању поступака утврђивања одговорности политичких странака ради кршења одредби Закона о финансирању политичких странака и Поглавља 15 Изборног закона Босне и Херцеговине – Финансирање изборне кампање, Локални избори 2020. године
 3. Приједлог Одлуке у поступку утврђивања кршења одредби члана 7.3 Изборног закона Босне и Херцеговине од стране политичког субјекта Савез независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик
 4. Приједлог Одлуке о упостави Главног центра за бројање и именовању директора и замјеника директора Главног центра за бројање за провођење пријевремених избора за начелника Општине Стари Град Сарајево
 5. Приједлог Одлуке о именовању главног контролора, замјеника главног контролора, контролора за обраду, унос и потврђивање резултата гласања и контролора за транспорт, руковање и складиштење гласачких листића и другог изборног материјала на пријевременим изборима за начелника Општине Стари Град Сарајево
 6. Приједлог Рјешења о приступу информацијама по захтјеву Амира Пилава из Сарајева
 7. Приједлог Одлуке о утврђивању извода из Централног бирачког списка за потребе избора за тијела локалне самоуправе – савјета мјесних заједница на подручју Општине Ново Сарајево
 8. Приједлог Закључка о исправци Закључка број: 06-1-07-3-405/23 од 26. 6. 2023. године
 9. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку:
   1) канцеларијског намјештаја (дактило столице, дрвени затворени ормари, дрвени отворени ормари, мали стол) – ЛОТ 1
   2) канцеларијског намјештаја (метални ормари са бравом) – ЛОТ 2
 10. Остало


 

Предсједник

Др. Суад Арнаутовић