60 . сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

6. 9. 2023 13 : 0  1. Усвајање Извода из Записника са 59. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  2. Извјештај о извршеним провјерама политичких субјеката који су се пријавили за учешће на пријевременим изборима за начелника Општине Стари Град Сарајево који ће се одржати 29.10.2023. године, са приједлогом одлука
  3. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
      1) Градско вијеће Зеница
  4. Приједлог Одлуке о утврђивању Извода из Централног бирачког списка за потребе провођења поступка опозива начелника Општине Центар Сарајево
  5. Приједлог одлука из области примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
  6. Остало


Предсједник

Др Суад Арнаутовић