59 . сједницу Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

30. 8. 2023 12 : 0 1. Усвајање Извода из Записника са 35. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 36. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 37. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 38. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 39. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 40. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 41. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 42. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 43. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 44. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 45. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 46. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 47. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 48. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 49. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 50. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 51. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 52. (коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 53. (коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 54. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 55. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 56. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 57. (коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
  Усвајање Извода из Записника са 58. (коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херецеговине
 2. Приједлог Рјешења у предмету Градске изборне комисије Завидовићи
 3. Приједлог Одлуке о расписивању и одржавању пријевремених избора за начелника Општине Стари Град Сарајево
 4. Приједлог Упутства о роковима изборних активности за одржавање пријевремених избора за начелника Општине Стари Град Сарајево
 5. Приједлог Закључка о усвајању намјенске структуре трошкова – Буџет програма посебних намјена – пријевремени избори за начелника Општине Стари Град Сарајево
 6. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Скупштина града Бања Лука
   2) Скупштина града Челинац


Предсједник

Др. Суад Арнаутовић