55 . (кореспондентна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

3. 8. 2023 9 : 30 1. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Какањ
   2) Општинско вијеће Маглај
   3) Општинско вијеће Олово
   4) Скупштина града Градишка
 2. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Градске изборне комисије Добој
   2) Општинске изборне комисије Стари Град Сарајево
   3) Општинске изборне комисије Травник
   4) Општинске изборне комисије Трново (Ф БиХ)
   5) Општинске изборне комисије Вукосавље
 3. Приједлози закључака о обустави поступака покренутих по службеној дужности против чланова изборних комисија основних изборних јединица у Босни и Херцеговини
 4. Приједлог Захтјева за додјелу средстава из буџета за 2024. годину по Инструкцији за буџетске кориснике бр. 2
 5. Приједлог Закључка о утврђивању текста Извјештаја о проведби закона из надлежности Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2022. години
 6. Приједлог Закључка о утврђивању текста Извјештаја о проведби Општих избора 2022. године


Замјењује предсједника

Жељко Бакалар, члан