53 . (кореспондентна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

20. 7. 2023 10 : 0 1. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Градско вијеће Коњиц
   2) Градско вијеће Тузла
   3) Општинско вијеће Маглај
   4) Општинско вијеће Олово
   5) Општинско вијеће Сапна
   6) Скупштина града Бијељина
 2. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Општинске изборне комисије Челић
   2) Општинске изборне комисије Шамац
   3) Општинске изборне комисије Витез
 3. Приједлог Одлуке из области примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 4. Приједлог Закључка по жалби:
   1) Азре Ћехић
   2) Шендро Адија
 5. Приједлог Рјешења по захтјеву за приступ информацијама:
   1) Амра Фетаховић
   2) Јелена Танасковић Мићановић – Коалиција „Под Лупом“
 6. Приједлог Правилника о јавним набавкама Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 7. Приједлог Одлуке о измјенама Плана набавки за 2023. годину Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 8. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци услуга издавања авио карата
   2) именовању Комисије за набавку услуга издавања авио карата
   3) набавци услуга лекторисања за потребе Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
   4) именовању Комисије за набавку услуга лекторисања
 9. Остало
   1) Извјештај са службеног путовања – 11. засједање Извршног одбора Свјетског удружења изборних тијела (А-ЊЕБ)

Предсједник

Др Суад Арнаутовић