51 . (хитна, кореспондентна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

7. 7. 2023 10 : 0  1. Приједлог Одлуке о утврђивању извода из Централног бирачког списка за потребе провођења поступка опозива начелника Општине Стари Град Сарајево
  2. Приједлог Одлуке о утврђивању извода из Централног бирачког списка за потребе избора за органе локалне самоуправе – савјета мјесне заједнице Вођеница, Општина Босански Петровац


Предсједник

др. Суад Арнаутовић