45 . сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

8. 6. 2023 10 : 0 1. Усвајање Извода из Записника са 9. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 10. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 11. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 12. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 13. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 14. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 15. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 16. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 17. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 18. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 19. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 20. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 21. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 22. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 23. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 24. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 25. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 26. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 27. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 28. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 29. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 30. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 31. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 32. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 33. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 34. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине
   2) Опћинско вијеће Центар Сарајево
 3. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Градске изборне комисије Љубушки
   2) Општинске изборне комисије Модрича
   3) Општинске изборне комисије Стари Град Сарајево
   4) Општинске изборне комисије Власеница
 4. Приједлог Одлуке по жалби:
   1) Жељке Мичић од 29. 5. 2023. године
   2) Марине Игњатовић од 29. 5. 2023. године
 5. Приједлог одлука о додјели признања члановима изборне администрације и другим субјектима
 6. Остало


Предсједник

др Суад Арнаутовић