43 . (хитна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

31. 5. 2023 11 : 0


 

 1. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Скупштина Средњобосанског кантона
 2. Приједлог Рјешења у предмету Градске изборне комисије Зеница
 3. Приједлог Одлуке о потврђивању и објави броја уписаних бирача у Централни бирачки списак за пријевремене изборе за градоначелника Града Живинице, са стањем на дан 28. 5. 2023. године у 24.00 сата
 4. Приједлог Закључка о одбацивању захтјева за акредитовање изборних посматрача
 5. Приједлог Одлуке по жалби Федахије Хрњић
 6. Приједлог Закључка о плаћању новчане казне у ратама
 7. Приједлог Одлуке из области примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 8. Приједлог Рјешења по захтјеву за приступ информацијама:
   1) Момчила Готовца
   2) Антона-Ернеста Худића
   3) Смаје Манџића
 9. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци намјештаја
   2) именовању Комисије за набавку намјештаја
 10. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци продужења редовних лиценци и развој и одржавање инфосистема
   2) именовању Комисије за набавку услуга продужења редовних лиценци и развој и одржавање инфосистема
 11. Остало