34 . сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

25. 4. 2023 10 : 0  1. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
      1) Општинско вијеће Нови Травник
  2. Приједлог Одлуке о утврђивању и објави броја бирача уписаних у извод из Централног бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине за пријевремене избора за градоначелника Града Живинице који ће се одржати у недјељу, 28. 5. 2023. године
  3. Приједлози закључака о покретању поступака утврђивања чињеничног стања и одговорности предсједника и чланова изборних комисија основних изборних јединица
  4. Приједлог Плана набавки Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 2023. годину
  5. Информација о поднесеним годишњим финансијским извјештајима политичких странака за 2022. годину
  6. Остало


Предсједник

др Суад Арнаутовић