27 . (хитна, коресподентна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

9. 3. 2023 11 : 0 1. Приједлог Одлуке о утврђивању извода из Централног бирачког списка за потребе провођења поступка опозива градоначелника Града Бијељина
 2. Приједлог Рјешења у предмету Опћинске изборне комисије Ново Сарајево
 3. Приједлог одлука из области примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине:
   1) стицање права на упис у Централни бирачки списак
   2) брисање из Централног бирачког списка
 4. Приједлог Закључка по жалби Горана Марковића од 10. 2. 2023. године
 5. Приједлог Одлука о уплати годишње чланарине Удружењу свјетских изборних тијела (А-ВЕБ) за 2023. годину


Замјењује предсједника

др Ахмет Шантић, члан