20 . (хитна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

15. 2. 2023 12 : 0 1. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Скупштина града Бијељина
   2) Скупштина града Добој
 2. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Градске изборне комисије Цазин
   2) Општинске изборне комисије Источни Стари Град
   3) Општинске изборне комисије Маглај
   4) Општинске изборне комисије Петрово
 3. Приједлог Одлуке по приговору политичке странке БОСС – Босанска странка – Мирнес Ајановић
 4. Приједлог Закључка о плаћању новчане казне у ратама
 5. Приједлог привременог Плана набавки Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за период 1. 1. до 31. 3. 2023. године


 

Предсједник

др Суад Арнаутовић