30 . сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

23. 6. 2022 11 : 0 1. Усвајање Извода из Записника са 24. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 25. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 26. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 27. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Скупштина Унско-санског кантона
 3. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Градске изборне комисије Зеница
   2) Општинске изборне комисије Бановићи
   3) Општинске изборне комисије Ново Сарајево
   4) Општинске изборне комисије Сребреница
   5) Општинске изборне комисије Тешањ
 4. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о броју чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
 5. Приједлог Одлуке по приговору политичке странке Савез независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик од 23. 5. 2022. године
 6. Приједлог Одлуке по приговору политичке странке Савез независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик од 3. 6. 2022. године
 7. Приједлог Закључка по пријави:
   1) Алдина Џине од 10. 6. 2022. године
   2) Алмина Муфтића од 8. 6. 2022. године
 8. Приједлог одлука у предметима примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 9. Приједлог Одлуке о висини накнада за уговор о дјелу
 10. Приједлог Одлуке о успостави Главног центра за бројање за проведбу Општих избора 2022. године
 11. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке број: 07-2-16-3-1042-2/22 од 9. 6. 2022. године о именовању Комисије за јавну набавку услуга транспорта изборног материјала за Опште изборе 2022. године
 12. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци услуга одржавања инфо-система и развој нових апликација – компјутерске услуге
   2) именовању посебне Комисије за јавну набавку
 13. Остало
   1) Извјештај са Самита за изборну демократију, Будимпешта, Мађарска од 8. до 9. 6. 2022. године

 

Предсједник  

др Суад Арнаутовић