7 . сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

3. 3. 2022 12 : 0

 1. Усвајање Извода из Записника са 6. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Скупштина општине Лопаре
 3. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије Добој Југ
 4. Приједлог Упутства о измјенама и допунама Упутства о утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
 5. Приједлог Одлуке из области примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – упис у Централни бирачки списак
 6. Допуна Информације о прегледаним годишњим финансијским извјештајима политичких странака за 2020. годину, са приједлогом странака за ревизију на терену
 7. Приједлог Закључка о одржавању едукације одговорних лица у складу са чланом 13. став (1) Закона о финансирању политичких странака
 8. Приједлог Рјешења по захтјеву Хасана Крехе за приступ информацијама
 9. Остало

 

Предсједник

Жељко Бакалар