Видео спотови за обуке бирачких одбораУкупно 11 Видео спотова

01 Видео


RADNJE BO DAN UOCI ODRZAVANJA IZBORA

02 Видео

02 RADNJE BO SAT PRIJE OTVARANJA BIRACKOG MJESTA

03 Видео

IZBORNI DAN

04 Видео

ZATVARANJE BIRACKOG MJESTA

05 Видео

RADNJE BO NAKON OTVARANJA GLASACKE KUTIJE

06 Видео

BROJANJE VECINSKI GLAS

07 - 1 Видео

BROJANJE PROPORCIONALNA ZASTUPLJENOST PRVI KRUG

07 - 2 Видео

BROJANJE PROPORCIONALNA ZASTUPLJENOST DRUGI KRUG

08 Видео

PAKOVANJE IZBORNOG MATERIJALA

09 Видео

Предаја изборног материјала изборној комисији

10 Видео

Бирачко мјеста за гласање у одсуству и непотврђеним гласачким листићима

11 ВИДЕО

Мобилни тим