Жељко Бакалар

Рођен је у Сарајеву 1977. године, гдје је завршио основну школу, те похађао Трећу гимназију. Матурирао је у Гимназији Чапљина. Звање дипломираног правника стекао је на Правном факултету Свеучилишта у Мостару 2004. године, одбранивши дипломски рад из Уставног права на тему “Изборни систем Босне и Херцеговине”.

 

Први радни однос засновао је као приправник у Министарству правде и управе Кантона Сарајево (2004-2005. године). Након приправничког стажа, радно искуство стицао је у институцијама Босне и Херцеговине: од 2006. до 2007. године као административни секретар Државне комисије за границу Босне и Херцеговине, а потом као државни службеник у Секретаријату Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, на радним мјестима вишег стручног сарадника (2007-2009) и стручног савјетника за правна питања (2009-2011) у Служби за ревизију финансирања политичких странака. Током рада у Централној изборној комисији БиХ, за вријеме изборних периода, радио је и у Одсјеку за правне послове на пословима који се односе на заштиту изборног права (Поглавље VI Изборног закона БиХ) и по приговорима и жалбама бирача и политичких субјеката. На Општим изборима 2010. године именован је од стране Централне изборне комисије Босне и Херцеговине на функцију замјеника директора Главног центра за бројање Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.

 

Одлуком члана Предсједништва Босне и Херцеговине из реда хрватског народа, 04.05.2011. године именован је за савјетника за правна питања члана Предсједништва Босне и Херцеговине из реда хрватског народа.

Наведени послови су обухватали, између осталог, савјетовање члана Предсједништва Босне и Херцеговине из свих правних области, с нагласком на уставно-правна питања, питања одбране, у складу са надлежношћу институције Предсједништва БиХ, те питања израде захтјева за оцјену уставности закона донесених на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини, као и других правних аката у споровима, које, у складу с чланом VI. 3. а) Устава Босне и Херцеговине, Уставном суду БиХ може поднијети члан Предсједниства Босне и Херцеговине.

 

У периоду  од 1.9.2014. до 31.12.2018. године радио је на пословима шефа Одјела за људске ресурсе Секретаријата Предсједништва БиХ.

 

Одлуком члана Предсједништва Босне и Херцеговине из реда хрватског народа, од 01.01.2019. године именован је за савјетника члана Предсједништва Босне и Херцеговине из реда хрватског народа.

 

Обављао је и дужност члана Комисије за стратешко планирање и развој општине Ново Сарајево (2006-2008. године).

 

Био је члан Законодавно-правне комисије Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине из реда стручних, научних, културних и јавних радника (2014-2018).

 

Одлуком Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ 20.05.2020. именован је за члана Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.

Од 01.07.2020. године до 31.03.2022. године обављао је дужност предсједника Централне изборне комисија БиХ.