Др. Aхмeт Шaнтић

Рођен 02.03.1963. године у Мостару.  Послије завршене Гимназије дипломирао 1986. године на Правном факултету Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару. Од 1986. године до априла 2000. године радио у Министарству унутрашњих послова Р БиХ – ЦСБ Мостар.
Положио стручни управни испит 1990. године.
Од 2000. године до 26.11.2012. године радио у Уреду за законодвство Владе Херцеговачко-неретванског кантона.
На Правном факултету Универзитета у Сарајеву одбранио магистарски испит 26.10.2004. године, под називом „Правни оквири уласка и боравка странаца у Босни и Херцеговини“, чиме је стекао научно звање „магистар правних наука“.
На Правном факултету Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару, одбранио докторску дисертацију 16.10.2009. године под називом, „Изборно право Босне и Херцеговине у контексту изборних система савремених европских држава“, чиме је стекао научно звање „ доктор правних наука“.
Учествовао у проведби свих избора у Босни и Херцеговини од 1996. године у својству члана бирачког одбора и предсједника бирачког одбора. Од 2001. године изабран као члан Општинске изборне комисије Мостар Стари Град, а од 2004. године до фебруара 2012. године, члан Изборне комисије Града Мостара.

У нoвeмбру 2012. гoдинe изaбрaн зa члaнa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ, a у пeриoду мaрт 2015 - дeцeмбaр 2016. гoдинe oбaвљao функциjу прeдсjeдникa Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje Бoснe и Хeрцeгoвинe.

Присуствовао свим стручно-научним конференцијама у организацији Централне изборне комисије Босне и Херцеговине и Удружења изборних службеника у Босни и Херцеговини, као модератор или вођа појединих радионица. Задњих петнаест година радног вијека активно се посветио проведби избора не занемарујући ни теоријски аспект ове значајне области уставног, односно политичког система. Докторску дисертацију посветио изборним системима преко тридесет држава Европе, и на крају рада обрадио развој изборног система у Босни и Херцеговини од 1990. године, компарирајући га са достигнућима изборних система држава које је истраживао, са приједлозима одређених рјешења, за која сматра да могу унаприједити изборни процес у БиХ.
Након што је изабран у звање доцента, објавио је књигу „Изборно право – Искуства Босне и Херцеговине и европских држава“, прилагођену свим заинтересираним у изборном процесу од политичких субјеката, академске заједнице и бирача.
У часопису „ Правна мисао“ објавио чланке под називом:

  1. „Неки аспекти локалне и регионалне власти са освртом на Херцеговачко-неретвански кантон“,
  2. „Државни суверенитет и држављанство као ограничавајући фактори слободе уласка, кретања и боравка страних држављана“,
  3. Извори изборног права у контексту међународних докумената о људским правима“.
  • У организацији Удружења изборних службеника у Босни и Херцеговини чији је члан, био копредавач ученицима средњих школа из БиХ на тему „ Приближавање Европској унији“ – Сарајево, 19. мај 2006. године.
  • На правном факултету Универзитета „Џемал Биједић“ у  Мостару , изводио наставу (копредавач) на предмету Управно право.
  • На грађевинском факултету Универзитета „Џемал Биједић“ у  Мостару, изводио наставу на предмету Право и правни прописи.
  • Изабран је у звање доцента.
  • Уписан у Регистар научних институција и научноистраживачких кадрова у Федерацији БиХ.
Ожењен, отац двоје дјеце.