Centralna izborna komisija BiH usvojila Nacrt Inicijative za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

Centralna izborna komisija BiH je na 50. sjednici održanoj 08.06.2021. godine donijela Zaključak o usvajanju Nacrta Inicijative za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

 

Nacrt Inicijative uputit će se Venecijanskoj komisiji i GRECO-u putem Vijeća Evrope i OSCE/ODIHR-u sa molbom za dostavu mišljenja a bit će objavljen i na web stranici Centralne izborne komisije BiH, www.izbori.ba .

 

Centralna izborna komisija BiH poziva organe za provođenje izbora u Bosni i Hercegovini, akademsku zajednicu, stručnjake u oblasti izbornog prava, predstavnike nevladinog sektora i druge pojedince i organizacije da svoje sugestije, primjedbe i prijedloge u vezi sa usvojenim nacrtom Inicijative dostave Centralnoj izbornoj komisiji BiH elektronskom poštom na e-mail adresu izbornizakonbih@izbori.ba najkasnije do 28.06.2021.godine do 15,00 sati.

 

Nakon razmatranja dostavljenih prijedloga, sugestija i primjedbi Centralna izborna komisija BiH će utvrditi konačan tekst Inicijative u skladu sa nadležnostima iz člana 2.9 stav (1) tačka 16) Izbornog zakona BiH i isti dostaviti Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.