Потврђени резултати и додјељ

Сарајево,13.03.2019 године – Централна изборна комисија БиХ је

Потврђени резултати пријевре

Сарајево,06.03.2019 године – Након што су се стекли услови, одн

Додјељени недостајући мандат

Сарајево,05.03.2019 године – На основу утврђених Критерија и по

Утврђени критерији и поступа

Сарајево,27.02.2019 године – Поштујући уставни принцип паритета