Lokalni izbori 2020. godine odgođeni za 15. novembar

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na danas održanoj 25. sjednici donijela Odluku o odgađanju održavanja Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine. Odgođeni izbori će se održati u nedjelju, 15. novembra 2020. godine.
 
Podsjećamo da je 07. maja, kada je Centralna izborna komisija BiH raspisala Lokalne izbore 2020. godine, počeo teći zakonski rok od 15 dana u kojem su nadležne institucije morale obezbijediti sredstva za provedbu izbora u skladu sa odredbama člana 1.2a Izbornog zakona BiH.  
 
S obzirom da je navedeni rok istekao, a da novčana sredstva nisu obezbijeđena, Centralna izborna komisija BiH je primjenila odredbe člana 14.2 Izbornog zakona BiH. 
 
Centralna izborna komisija BiH je danas usvojila i Uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti.
 
Nakon obavljenih konsultacija sa Agencijom za javne nabavke BiH, CIK BiH je odlučila raspisati javne nabavke na osnovu procjenjenih vrijednosti nabavki predviđenih i odobrenih u Dokumentu okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine (DOB) za period 2019. – 2021. godine, a koja se odnosi na Lokalne izbore 2020. godine. Ovde je važno napomenuti da  postoji mogućnost donošenja odluke o dodjeli okvirnog sporazuma i potpisivanje okvirnog sporazuma na određeni period nakon provedene procedure javne nabavke, s tim da se ugovor o realizaciji nabavke potpisuje kada budu osigurana sredstva. 
 
Lokalni izbori 2020. godine će se provesti za:
- 64 općinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine,
- 56 skupština općina u Republici Srpskoj,
- 120 načelnika općina u Bosni i Hercegovini,
- 14 gradskih vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 
- 7 skupština gradova u Republici Srpskoj,  
- 22 gradonačelnika u Bosni i Hercegovini i
- Skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. 
 
Zagarantirana mjesta za pripadnike nacionalnih manjina predviđena su u 21 općini za 23 odbornika, odnosno vijećnika. 
 
Po prvi put na Lokalnim izborima, gradonačelnik Grada Istočno Sarajevo se bira neposredno od strane birača, u skladu s izmjenama Izbornog zakona Republike Srpske. 
 
Izbore za izbor vijećnika u Gradsko vijeće Grada Mostara, Centralna izborna komisija BiH će raspisati po sticanju neophodnih uslova. 
 
Uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti koje je Centralna izborna komisija BiH danas usvojila precizno utvrđuje rokove izbornih aktivnosti i javnosti je dostupno na Internet-stranici CIK BiH. 
 
Izdvajamo neke od najznačajnijih rokova i aktivnosti:
 
Od 27. maja do 03. jula do 16:00 sati teče rok u kojem političke stranke i neovisni kandidati podnose Centralnoj izbornoj komisiji BiH prijave za ovjeru učešća na Lokalnim izborima 2020. godine. Cijeneći epidemiološku situaciju, omogućeno je elektronska dostavu prijave za ovjeru sa pratećom dokumentacijom, uz obavezu da se originalna dokumentacija dostavi putem pošte Centralnoj izbornoj komisiji BiH prije isteka roka za podnošenje prijave.
 
Svi obrasci za prijavu političkih subjekata, osim obrazaca za prikupljenje potpisa podrške birača, dostupni su na internet-stranici Centralne izborne komisije BiH. Obrasci za prikupljanje potpisa podrške birača mogu se preuzeti  od 26.05.2020. godine  u sjedištu Centralne izborne komisije BiH o čemu se vodi evidencija.
 
U periodu od 19.07.2020. godine do 28.07.2020. godine ovjerene političke stranke i ovjereni neovisni kandidati podnose prijavu za ovjeru koalicija, odnosno listi neovisnih kandidata.
 
Kandidatske liste se dostavljaju u periodu od 05.08.2020. godine do 17.08.2020. godine.
 
Izborna kampanja  počinje 16. oktobra i traje do početka izborne šutnje, odnosno do 14. novembra, do 07:00 sati ujutro.
 
Rok za prijavu birača van BiH za Lokalne izbore 2020. godine ističe 01.09.2020. godine u 24:00 sata. Prijavni obrasci PRP1 i PRP2 sa uputstvom o načinu prijave i dostave dostupni su na internet-stranici Centralne izborne komisije BiH. 
 
Centralna izborna komisija BiH će koristiti sve raspoložive zakonske mogućnosti kako bi se obezbijedila nesmetana provedba svih zakonom propisanih izbornih radnji i aktivnosti. Još jednom apeliramo da nadležne institucije osiguraju finansijska sredstva za provedbu Lokalnih izbora 2020. godine.