Saopštenja za javnost A- A+

Raspisani Lokalni izbori 2020. godine za 4. oktobar

7.5.2020

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na danas održanoj 21. sjednici donijela Odluku o raspisivanju i održavanju Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine. Izbori će se održati u nedjelju, 04. oktobra.

Izbori su raspisani za:

  • 64 općinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  • 56 skupština općina u Republici Srpskoj,
  • 120 načelnika općina u Bosni i Hercegovini,
  • 14 gradskih vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  • 7 skupština gradova u Republici Srpskoj, 
  • 22 gradonačelnika u Bosni i Hercegovini i
  • Skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Zagarantirana mjesta za pripadnike nacionalnih manjina predviđena su u 21 općini za 23 kandidata.

 

Prvi put na Lokalnim izborima u BiH, gradonačelnik Grada Istočno Sarajevo se bira neposredno, u skladu sa izmjenama Izbornog zakona Republike Srpske.

 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavještava javnost da će se izbori za izbor vijećnika u Vijeće Grada Mostara raspisati po sticanju neophodnih uslova za raspisivanje i održavanje izbora.

 

Obavještavamo javnost da je Centralna izborna komisija BiH danas donijela i odluku o zaključenju Centralnog biračkog spiska sa stanjem na dan 06. maj u 24 časa, prema kojoj je u Centralni birački spisak upisano 3. 374.364 birača, što uključuje i birače iz Grada Mostara.

 

Registracija birača koji glasaju izvan BiH će se i za ove izbore vršiti  na osnovu  PRP1 i PRP2 obrazaca, kao što je to bio slučaj i kod ranijih izbora. Ono što predstavlja novinu je činjenica da je PRP2 obrazac prijave za sada dostupan samo u elektronskoj formi i to na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije BiH. Razlog za uvođenje ove novine je činjenica da zbog nedostatka finansijskih sredstava nije bilo moguće pravovremeno  pokrenuti postupak javnih nabavki za štampanje PRP2 obrazaca, kao ni postupak javnih nabavki za poštansku dostavu PRP 2 obrazaca biračima izvan BiH. Osim razloga zasnovanih na nedostatku finansijskih sredstava, elektronska forma PRP 2 obrasca je obezbijeđena i zbog otežanog odvijanja poštanskog saobraćaja, uzrokovanog epidemijom COVID-19.

 

Pozivamo sve državljane Bosne i Hercegovine koji glasaju van BiH da bez odlaganja posjete zvaničnu internet stranicu Centralne izborne komisije BiH, te da blagovremeno izvrše registraciju za glasanje van BiH elektronskim putem.

Pripremne aktivnosti za Lokalne izbore 2020. godine, čija realizacija je bila uslovljena novčanim sredstvima, nije bilo moguće sprovesti. Navedeno je rezultiralo činjenicom da Centralna izborna komisija BiH danas nije usvojila Uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti, koje se uobičajeno donosi na dan raspisivanja izbora.

 

To znači da će sve izborne aktivnosti (osim registracije birača koji glasaju van BiH), a  koje između ostalog podrazumjevaju preuzimanje obrazaca za prijavu političkih subjekata,  podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata, uključujući i prikupljanje potpisa podrške birača, podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi nezavisnih kandidata i sve druge aktivnosti, provoditi u onom periodu koji Centralna izborna komisija BiH utvrdi u Uputstvu o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti. Ovo Uputstvo Centralna izborna komisija će donijeti nakon što se obezbijede potrebna novčana sredstva za provođenje izbora, cijeneći odluke nadležnih organa u BiH u vezi sa sprečavanjem širenja epidemije virusa COVID-19. O navedenom ćemo blagovremeno i na adekvatan način informisati javnost.

 

Neusvajanjem budžeta institucija BiH, Centralna izborna komisija je bila onemogućena pravovremeno pokrenuti najvažnije postupke javnih nabavki.

 

Važnost slobodnih izbora u demokratskom sistemu, od strane CIK BiH nije, niti će ikada biti dovedena u pitanje. Ali provođenje slobodnih izbora ne podrazumjeva samo raspisivanje izbora i određivanje dana njihovog održavanja. Osim toga, provođenje izbora nije samo zadatak Centralne izborne komisije BiH, nego i svih nadležnih institucija i organa vlasti u BiH u domenu djelokruga njihove nadležnosti.

 

Za aktivnosti koje provodi CIK BiH u Budžetu institucija BiH potrebno je osigurati oko 4,2 miliona KM. Preostala sredstva potrebna za provođenje izbora osiguravaju gradovi/općine u svojima budžetima od čega najveći dio oko 4 miliona KM ide za naknade članovima biračkih odbora. Općine  Kostajnica i Bileća još nisu osigurale sredstva. Vjerujemo da će i ove općine uskoro usvojiti budžet za 2020. godinu. Okvirno Lokalni izbori bi trebali koštati oko 9 miliona KM.

 

Obavještavamo sve učesnike u izbornom procesu u BiH, da će od danas biti aktivna posebna stranica na Internet portalu Centralne izborne komisije BiH pod nazivom Lokalni izbori 2020. na kojoj će biti dostupne sve informacije o Lokalnim izborima 2020. godine ali i svi provedbeni i relevantni podzakonski akti i obrasci.

 

Pratite nas i na Twetteru.

 

Saopštenja za javnost

Istekao rok za podnošenje prijav

U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za

Sutra u 16 sati ističe rok za po

U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za

Ovjera koalicija i listi neovisn

Nakon razmatranja Izvještaja o izvršenim provjerama pri

Promjena biračke opcije za rasel

Državljanin Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo i koji ima sta

Ovjera koalicija i lista nezavis

Centralna izborna komisija BiH je na 44. (hitnoj, korespodentnoj) sje

Usvojena Izjava o opredjeljenost

Na današnjoj sjednici Centralna izborna komisija Bosne i Herce

Predsjednik i članovi CIK BiH od

Predsjednik CIK BiH g. Željko Bakalr i članovi CIK BiH dr. Irena Hadž

Izbori za Gradsko vijeće Grada M

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je danas, 23.07.2020.

Odluka CIK BiH o odgađanju Lokal

Centralna izborna komisija BiH je danas, 22.07.2020. godine primila R

Zahtjev za donošenje posebne odl

Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. g

Ovjera političkih subjekata za u

Centralna izborna komisija BiH je na 38. (hitnoj) sjednici održanoj d

Ovjera političkih subjekata za u

Centralna izborna komisija BiH je na 37. (hitnoj) sjednici održanoj d

Štampanje i pakovanje glasačkih

Centralna izborna komisija BiH je na 36. (hitnoj) sjednici održanoj d

dd