Информативнo- едукативни и мотивацијски ТВ спотовиИнформативни- едукативни и мотивацијски ТВ спотови

Мотивацијски ТВ спот за младе

Мотивацијски ТВ спот за младе

Мотивацијски ТВ спот за жене

Мотивацијски ТВ спот за жене

Како гласати?

Како гласати?

Мотивацијски ТВ спот „Гласај“!

Мотивацијски ТВ спот „Гласај“!

Мотивацијски ТВ спот за инвалиде

Мотивацијски ТВ спот за инвалиде