Сједнице A- A+

7. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 17.1.2019 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање извода из Записника са 3. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2019. години
  Усвајање извода из Записника са 4. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2019. години
 2. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије:
   1) Градачац
   2) Сански Мост
 3. Приједлог Одлуке у предмету примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 4. Приједлози одлука у предметима примјене Закона о финансирању политичких странака
 5. Остало

 

Предсједник

Бранко Петрић

 

Сједнице
7 сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
17.1.2019 1
6 (хитнa) сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
15.1.2019 11:30:00
5 (хитнa) сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2019. години
14.1.2019 15:00:00
4 (хитна, кореспондентна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2019. години
10.1.2019 13:00:00
3 сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2019. години
10.1.2019 9:00:00