Сједнице A- A+

46. сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања :: 21.9.2017 9:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 45. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Бусовача
   2) Скупштина града Добој
   3) Скупштина града Зворник
 3. Приједлог Одлуке о закључивању и потврђивању броје бирача уписаних у извод из Централног бирачког списка за бираче који гласају путем мобилног тима за пријевремене изборе за начелника Општине Трново
 4. Извјештај о достављеним захтјевима за акредитовање изборних посматрача за пријевремене изборне за начелника Општине Трново
 5. Приједлог Закључка у предмету члана Општинске изборне комисије Теслић
 6. Приједлог Закључка у предмету Наташе Бајић
 7. Приједлог Коригованог захтјева за додјелу средстава из буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2018. годину (Инструкција за буџетске кориснике број 2)
 8. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга лиценци (за ЈИИС БиХ)
 9. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку намјештаја за опремање Центра за едукацију у анексу зграде Централне изборне комисије БиХ
 10. Приједлог Закључка о усвајању Информације о извршеном прегледу, контроли и ревизији финансијских извјештаја политичких странака за 2015. годину, са налазима ревизије
 11. Остало

 

Предсједница 

Др Ирена Хаџиабдић

Сједнице
46 сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
21.9.2017 9:00:00
45 сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
14.9.2017 9:00:00
44 (хитнa) сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
5.9.2017 13:00:00
43(коресподентнa) сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
31.8.2017 9:00:00
42 сједницу Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
17.8.2017 9:00:00