Утврђени резултати посредних

Сарајево,07.12.2018. године – Централна изборна комисија БиХ је

Допунска одлука о овјери кан

Сарајево, 03.12.2018.године – Централна изборна комисија БиХ да

Овјера кандидатских листи за

Сарајево, 30.11.2018.године – Централна изборна комисија БиХ да

Подношење финансијских извје

Сарајево, 29.11.2018.године – Централна изборна комисија БиХ по