IZBORNA KAMPANJA

Sarajevo, 02.09.2016. godine – Danas, 02. septembra je službeno počela izborna kampanja za Lokalne izbore 2016. godine i traje do 01.10.2016. godine do 07:00 sati  ujutro kada počinje izborna šutnja. To je period u kojem politički subjekti na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost sa svojim programom i kandidatima.

U tom periodu političkim subjektima zabranjeno je:

1) uklanjati, prekrivati, oštećivati ili mijenjati štampane oglase, postere , plakate ili druge materijale koji se koriste u svrhu izborne kampanje

2) vođenje kampanje na način kojim se narušava  polna (rodna!) ravnopravnost,

3) postavljanje štampanog, pisanog ili bilo kojeg drugog materijala u vezi sa izbornom kampanjom unutar ili na zgrade u kojima su smješteni organi vlasti na svim nivoima, javna preduzeća, javne ustanove  i mjesne zajednice, kao i na vjerskim objektima, javnim putevima i javnim površinama, odnosno, dozvoljeno je  samo na onim mjestima  predviđenim za plakatiranje i oglašavanje;

4) nositi i pokazivati oružje na političkim skupovima, biračkim mjestima i njihovoj okolini;

5) ometati skupove dugih političkih subjekata, kao i podsticati druge na takve aktivnosti;

6) sprečavati novinare da obavljaju svoj posao u skladu sa pravilima profesije i  izbornim pravilima;

7) lažno predstavljanje  u ime bilo kog političkog subjekta;


                Jedna od zakonskih zabrana u pravilima ponašanja političkih subjekata u izbornoj kampanji, na koju posebno skrećemo pažnju,  je korištenje jezika koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje. Centralna izborna komisija BiH ima ovlaštenja da izrekne novčanu kaznu koja ne prelazi iznos od 10.000 konvertibilnih maraka, ukloni ime kandidata sa kandidatske liste ako se utvrdi da je kandidat lično odgovoran za povredu zakona ili da poništi ovjeru političkog subjekta. Koja će od navedenih sankcija biti izrečena zavisi od težine učinjenog prekršaja kao i učestalosti.


                U periodu od 02.09.2016. godine do 15.09.2016. godine, Centralna izborna komisija BiH u saradnji sa Vijećem Evrope organizira informativno-edukativnu kampanju za tri ciljne skupine:  žene, nacionalne manjine i osobe starije životne dobi, a sve u cilju podizanja svijesti birača iz navedenh ciljnih skupina i aktivnije uključivanje u izborni process.

                

               Kampanja se provodi u 10 gradova, a to su: Banja Luka, Livno, Zenica, Tuzla, Brčko, Bijeljina, Trebinje, Sarajevo, Široki Brijeg i Bihać. U najprometnijim pješačkim zonama će se nalaziti  promo punktovi na kojima će promotori vršiti aktivnu promociju, dijeliti letke i na susretljiv način prilaziti ciljnim skupinama u želji za pojašnjenjem te dodatnom edukacijom po pitanju kampanje.