PRIJAVI KORUPCIJU

OSOBNA PRIJAVA


Korupciju možete prijaviti tako što ćete u sanduče koje se nalazi u predvorju zgrade Središnjeg izbornog povjerenstva BiH ubaciti prijavu u zatvorenoj kuverti na kojoj ćete napisati:

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
Danijela Ozme 7

71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Središnje izborno povjerenstvo BiH će po zaprimljenim podnescima s indicijama koruptivnog ponašanja postupiti sukladno važećim zakonskim propisima i Pravilnikom o prijavljivanju korupcije i zaštiti osobe koja prijavi korupciju u Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine br. 05-1-02-2-334-2/14 od 09.04.2014. i 05-1-02-2-334-6/14 od 08.12.2014.

PUTEM POŠTE


Korupciju možete prijaviti tako što ćete  putem pošte poslati prijavu u zatvorenoj kuverti na kojoj ćete napisati:
Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
Danijela Ozme 7

71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Središnje izborno povjerenstvo BiH će po zaprimljenim podnescima s indicijama koruptivnog ponašanja postupiti sukladno važećim zakonskim propisima i Pravilnikom o prijavljivanju korupcije i zaštiti osobe koja prijavi korupciju u Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine br. 05-1-02-2-334-2/14 od 09.04.2014. i 05-1-02-2-334-6/14 od 08.12.2014.

PUTEM EMAILA


Korupciju možete prijaviti i putem email-a tako što ćete poslati email na adresu [email protected]
Središnje izborno povjerenstvo BiH će po zaprimljenim podnescima s indicijama koruptivnog ponašanja postupiti sukladno važećim zakonskim propisima i Pravilnikom o prijavljivanju korupcije i zaštiti osobe koja prijavi korupciju u Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine br. 05-1-02-2-334-2/14 od 09.04.2014. i 05-1-02-2-334-6/14 od 08.12.2014.