Sjednice A- A+

46. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja :: 21.9.2017 9:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 45. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Busovača
   2) Skupština grada Doboj
   3) Skupština grada Zvornik
 3. Prijedlog Odluke o zaključivanju i potvrđivanju broje birača upisanih u izvod iz Središnjeg biračkog popisa za birače koji glasuju putem mobilnog tima za prijevremene izbore za načelnika Općine Trnovo
 4. Izvješće o dostavljenim zahtjevima za akreditiranje izbornih promatrača za prijevremene izborne za načelnika Općine Trnovo
 5. Prijedlog Zaključka u predmetu člana Općinskog izbornog povjerenstva Teslić
 6. Prijedlog Zaključka u predmetu Nataše Bajić
 7. Prijedlog Korigovanog zahtjeva za dodjelu sredstava iz proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (Instrukcija za proračunske korisnike broj 2)
 8. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga licenci (za JIIS BiH)
 9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za opremanje Centra za edukaciju u aneksu zgrade Središnjeg izbornog povjerenstva BiH
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Informacije o izvršenom pregledu, kontroli i reviziji financijskih izvješća političkih stranaka za 2015. godinu, sa nalazima revizije
 11. Ostalo

 

Predsjednica

Dr. Irena Hadžiabdić

Sjednice
46 sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
21.9.2017 9:00:00
45 sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
14.9.2017 9:00:00
44 (žurna) sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
5.9.2017 13:00:00
43(korespodentna) sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
31.8.2017 9:00:00
42 sjednicu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
17.8.2017 9:00:00