Сједнице A- A+

3. сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 25.1.2018 11:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање Извода из Записника са 2. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2018. години
  2. Оставке, престанци и додјела замјенских мадата:
      1) Општинско вијеће Читлук
  3. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије Неум
  4. Приједлог Упутства о измјенама и допунама Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
  5. Приједлог Правилника о предизборним и постизборним финансијским извјештајима политичких странака
  6. Приједлог Правилника о предизборним и постизборним финансијским извјештајима независних кандидата
  7. Остало

Предсједница         

Др Ирена Хаџиабдић

 

Сједнице