LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 117 -> Kod biračkog mjesta: 117A014 -> Kod subjekta: 00001
Naziv subjekta
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
BPS-SEFER HALILOVIĆ
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
NEFIĆ ALIJA - NEZAVISNI KANDIDAT
ČIZMO MERSAD - NEZAVISNI KANDIDAT
MURATOVIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
BPS-SEFER HALILOVIĆ
Kandidat Redni broj Broj glasova %
OPERTA AMINA 81942.22
SIROTANOVIĆ ARIF 1817.78
HASANSPAHIĆ MUFID 13817.78
HASANSPAHIĆ SAMIR 12613.33
MAMELA SABINA 1148.89
KADRIĆ ZERINA 1448.89
OPAČIN ZAHIDA 536.67
BAJRIĆ BELMIN 636.67
SOKIĆ ADHA 2336.67
DERVIŠEVIĆ ELDINA 224.44
BULJETOVIĆ OMER 324.44
MUHIĆ ELKAZ 412.22
MUŠIĆ MUAMER 712.22
SOLAK HAMDIJA 900.00
BEŠIĆ ELVIS 1000.00
NEVALJALOVIĆ SALKO 1524.44
ALIĆ ADIS 1612.22
ČOLAN ZAKIRA 1700.00
NAHIĆ ALMIR 1812.22
ČIVA ERMIN 1912.22
BEČIROVIĆ JASNA 2000.00
VIDOVIĆ DAVOR 2100.00
SUŠA TARIK 2212.22
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]