LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 117 -> Kod biračkog mjesta: 117A014 -> Kod subjekta: 00513
Naziv subjekta
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
BPS-SEFER HALILOVIĆ
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
NEFIĆ ALIJA - NEZAVISNI KANDIDAT
ČIZMO MERSAD - NEZAVISNI KANDIDAT
MURATOVIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
Kandidat Redni broj Broj glasova %
SOKIĆ DŽEVAHID 1660.00
ŠLJIVO MILKA 9220.00
HUSKIĆ AMRA 2110.00
PANDŽA VINKO 3110.00
HADŽO MIRALEM 4110.00
HADŽO MUNIB 6110.00
TURBO SABAHUDIN 8110.00
ČIVA ARIF 10110.00
VELIĆ SAKIB 12110.00
SJEROTANOVIĆ HUSEIN 16110.00
HRVAT KEMAL 18110.00
MARIČEVIĆ ELIZABETA 500.00
HODŽIĆ SUADA 700.00
DINAREVIĆ EHLIMANA 1100.00
SOLAK ENES 1300.00
DURMIĆ BERINA 1400.00
DINAREVIĆ OMER 1500.00
GRGIĆ NADA 1700.00
ČEHIĆ NAIDA 1900.00
HASANI SURI 2000.00
FIKIĆ ISMET 2100.00
ŠEHIĆ SALEMA 2200.00
BEŠIREVIĆ JOVANKA 2300.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]