LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 117 -> Kod biračkog mjesta: 117A014 -> Kod subjekta: 00020
Naziv subjekta
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
BPS-SEFER HALILOVIĆ
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
NEFIĆ ALIJA - NEZAVISNI KANDIDAT
ČIZMO MERSAD - NEZAVISNI KANDIDAT
MURATOVIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kandidat Redni broj Broj glasova %
KADRIĆ MIRELA 51350.00
ARNAUT FAHRUDIN 91246.15
KADRIĆ MENSUD 11142.31
DŽULIMAN MUNEVERA 2623.08
MURATOVIĆ ŠEFKO 4519.23
NEFIĆ MUGDIM 21519.23
IMAMOVIĆ EMIR 6415.38
OMANOVIĆ MUNIB 3311.54
HAJRO MIDHAT 7311.54
KRŠA MEVLIDA 8311.54
BOTIĆ OMER 10311.54
HERCO MEDINA 11311.54
NEFIĆ DINO 12311.54
ŠEHIĆ NEDIM 13311.54
MUHIĆ AMIRA 14311.54
DIMITRIJEVIĆ SANEL 15311.54
GROŠO NEDŽAD 16311.54
NUKIĆ NEŽDETA 17311.54
SILAJDŽIĆ BERZAD 18311.54
ZAIMOVIĆ SAMIR 19311.54
BEŠIĆ SANELA 20311.54
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]