LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 117 -> Kod biračkog mjesta: 117A014 -> Kod subjekta: 00502
Naziv subjekta
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
BPS-SEFER HALILOVIĆ
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
NEFIĆ ALIJA - NEZAVISNI KANDIDAT
ČIZMO MERSAD - NEZAVISNI KANDIDAT
MURATOVIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Kandidat Redni broj Broj glasova %
BILAJAC ASMIR 21928.13
LULIĆ ELDIN 18825.00
VRANAC MAHIRA 14515.63
MEMIŠEVIĆ FIKRET 639.38
SOKIĆ FATA 1739.38
HALILOVIĆ ADIS 126.25
KADIĆ EDIN 326.25
HALILOVIĆ HARIS 1026.25
AJDIN LEJLA 200.00
MUŠIĆ IRHAD 413.13
BUNJEVAC ĐAKOVIĆ JADRANKA 500.00
TOZO AVDO 700.00
MEMIĆ MERISA 800.00
HADŽO ERMIN 913.13
BOTIĆ ELMA 1100.00
SMAILBEGOVIĆ ADIS 1213.13
HADŽO AMEL 1300.00
ŠABANOVIĆ JAKUB 1500.00
OMERHODŽIĆ ANES 1600.00
KAPLAN AMEL 1900.00
KAPETANOVIĆ SLAVICA 2000.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]