LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 117 -> Kod biračkog mjesta: 117A014 -> Kod subjekta: 00004
Naziv subjekta
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
BPS-SEFER HALILOVIĆ
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
NEFIĆ ALIJA - NEZAVISNI KANDIDAT
ČIZMO MERSAD - NEZAVISNI KANDIDAT
MURATOVIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Kandidat Redni broj Broj glasova %
KOVAČ MIRZA 52242.31
HASANSPAHIĆ EDHEM 111019.23
HASIĆ MUHAMED 1917.31
VELIĆ SANELA 19917.31
ŠIŠIĆ MEVLUDIN 18611.54
ALIĆ ADMIR 947.69
SALČINOVIĆ ĐEJLAN 1447.69
KOVAČ SAMRA 2047.69
SMAILBEGOVIĆ AZEMINA 235.77
OMANOVIĆ AMINA 435.77
MUŠIĆ ALMINA 735.77
ZAHIROVIĆ ALMIN 835.77
SULJAGIĆ EHLIMANA 1035.77
KARAMUSTAFIĆ SALIH 2335.77
ĆOSOVIĆ EVELIN 323.85
ČIVA SIDIK 611.92
SMAILBEGOVIĆ MALIK 1223.85
DINAREVIĆ ZINAIDA 1323.85
SOLAK NASIR 1511.92
PAŠIĆ SEJAD 1623.85
KOVAČEVIĆ DŽENINA 1711.92
ČOSIĆ SELMA 2111.92
RIHIĆ ANEL 2223.85
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]