LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 117 -> Kod biračkog mjesta: 117A002 -> Kod subjekta: 00882
Naziv subjekta
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
BPS-SEFER HALILOVIĆ
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
MURATOVIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
NEFIĆ ALIJA - NEZAVISNI KANDIDAT
ČIZMO MERSAD - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Kandidat Redni broj Broj glasova %
TELALOVIĆ AZRA 2433.33
OMERHODŽIĆ REFIK 1216.67
ŠEČERBAJTAREVIĆ SAMID 3216.67
AHMEDSPAHIĆ ENVER 6216.67
SUBAŠA HASAN 15216.67
VELIĆ HARIS 918.33
MUSTAFIĆ AMRA 1118.33
SALČINOVIĆ MURIS 400.00
MUŠIĆ IRMELA 500.00
HODŽIĆ ADNAN 700.00
PEŠKOVIĆ SELMA 800.00
TABUČIJA DŽEMKO 1000.00
BAJRIĆ SENAD 1200.00
KANER SEMIR 1300.00
VELIĆ NUĐEJNA 1400.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]